RSS

Saturday, January 30, 2010

Adakah ia benar...?

Daripada Tsauban r.a berkata:

Rasullullah s.a.w bersabda:

“Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan mengerumuni
kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka.”

Maka salah seorang bertanya:

“Apakah kerana kami sedikit ketika itu?”

Nabi s.a.w menjawab:

“Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali tetapi kamu umpama buih di waktu banjir.”

“Dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap musuh-musuh kamu,dan Allah akan

mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan’,”

Seorang sahabat bertanya :

“Apakah wahan itu hai Rasullullah?.”

Nabi menjawab:

“Cinta akan dunia dan takut akan mati.”

H.R Abu Daud

No comments:

Post a Comment

- Adakah kita telah berjuang -

- Berusahalah,Insya-Allah kamu berjaya -